BŁĄD WCZYTYWANIA OBRAZKA
BŁĄD WCZYTYWANIA OBRAZKA
BŁĄD WCZYTYWANIA OBRAZKA
BŁĄD WCZYTYWANIA OBRAZKA
BŁĄD WCZYTYWANIA OBRAZKA

Dyrektor szkoły Bogdan Nowak

BŁĄD WCZYTYWANIA OBRAZKA

Z poczuciem niemałego ryzyka zwracam się do wszystkich, którzy zechcieli zainteresować się internetową stroną naszej Szkoły. Istnieje bowiem możliwość, że tych kilka słów nie zostanie doczytanych do końca i poprzez banalne kliknięcie komputerową myszką podzielą one los miliardów ignorowanych codziennie przez każdego przekazów...Czym może być nasza Szkoła? Jak ją postrzegam jako dyrektor największej placówki oświatowej we Wrześni?Na pewno nikt nie chciałby, żeby dzisiejsza szkoła stanowiła rodzaj małej fabryczki dostarczającej uczniom porcjowane „pakunki” z wiedzą. Taka szkoła zapewne wychowywałaby idealnego konsumenta – młodego człowieka zwolnionego z potrzeby wyrażania własnego osądu świata, przy tym pozbawionego nawyku zadawania niewygodnych pytań i gotowego do bezrozumnego przyjęcia każdej prawdy i uznania jej za własną. W to miejsce chciałoby się stworzyć szkołę namawiającą do twórczego niepokoju, do nieustannego zadawania elementarnych – także dziecinnych – pytań, będących zawsze oznaką zdrowego krwioobiegu myśli. Taka szkoła jest wiecznym, nieskończonym projektem, ideałem do którego ciągle chcielibyśmy się zbliżać. Trzeba bać się szkoły rozumianej jako bezduszna instytucja, w której naprzeciw siebie stają dwa odległe i zwalczające się światy nauczycieli i uczniów, których łączy jedynie handlowa umowa o świadczenie „usług wychowawczo-edukacyjnych” a arbitrem w rozwiązywaniu konfliktów pozostaje swoiście rozumiany rzecznik ochrony praw „konsumenta”.

Historia szkoły

Początki kształcenia zawodowego we Wrześni sięgają roku 1868. Szkoła na przestrzeni lat zlokalizowana była w kilku miejscach na terenie Wrześni, aby ostatecznie 20 września 1950 roku zainaugurować zajęcia w obecnej lokalizacji przy ul. Wojska Polskiego 1. Placówka wielokrotnie zmieniała również swoją nazwę, aby od 1 września 2002 roku pracować jako Zespół Szkół Politechniczny im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni. W skład zespołu wchodziły różnego typu zasadnicze szkoły zawodowe oraz szkoły maturalne: technika, licea zawodowe, liceum profilowane, a także szkoły policealne. Dzisiaj zespół tworzy: Technikum nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 oraz Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych.

Patron szkoły

BŁĄD WCZYTYWANIA OBRAZKA

Od 18 maja 1994 roku patronem szkoły są Bohaterowie Monte Cassino - uczestnicy bitwy z Niemcami w maju 1944 roku, w rejonie klasztoru na Monte Cassino, we Włoszech - żołnierze 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Spośród wielu pamiętnych pól bitewnych drugiej wojny światowej, pól chwały żołnierskiej, legenda narodowa wybrała Bitwę o Monte Cassino i wzięła ją na swoje skrzydła. Uwieczniła i ogromny wysiłek żołnierski, i męstwo ludzi, i imię dowódcy gen. Władysława Andersa. Monte Cassino, na którego szczycie znajduje się jeden z najsłynniejszych klasztorów na świecie, było w czasach rzymskich ośrodkiem kultu Apolla i Jowisza. Przybyły na Monte Cassino w 529 r. Benedykt z Nursji nakazał rozebranie świątyni i na jej miejscu wzniósł kaplicę, która stała się zaczątkiem klasztoru zgromadzenia benedyktynów. Na wiek XI przypada okres potęgi opactwa. Ks. Ksawery Sokołowski pisał: "Trzech spomiędzy zakonników Opactwa zasiadło na Stolicy Piotrowej. Trzydziestu zostało kardynałami, a wielu biskupów benedyktyńskich podjęło działalność ewangelizacyjną (...)". Obecnie klasztor jest wierną rekonstrukcją tego, co zniszczyła wojna. W roku 1989 w kaplicy św. Marcina odsłonięto witraż z emblematami 2 Korpusu Polskiego.

Współpraca międzynarodowa

Zdobywanie nowych doświadczeń, poznanie ciekawych miejsc i ludzi, doskonalenie znajomości języków obcych, to tylko niektóre z celów naszych podróży do zaprzyjaźnionych szkół w Niemczech, Francji i Hiszpanii. Dzięki wymianom młodzieży, praktykom zawodowym za granicą oraz realizacji projektu Comenius każdego roku możemy nie tylko przełamać nieśmiałość i lęk przed mówieniem w języku obcym, ale również zrozumieć różnice kulturowe, niekiedy zmienić nasze wyobrażenie o innych krajach i zawrzeć nowe przyjaźnie.

BŁĄD WCZYTYWANIA OBRAZKA BŁĄD WCZYTYWANIA OBRAZKA BŁĄD WCZYTYWANIA OBRAZKA BŁĄD WCZYTYWANIA OBRAZKA
BŁĄD WCZYTYWANIA OBRAZKA
BŁĄD WCZYTYWANIA OBRAZKA
BŁĄD WCZYTYWANIA OBRAZKA
BŁĄD WCZYTYWANIA OBRAZKA